Kaarten zijn ook telefonisch te bestellen via 0900 – 9000 500 of via een Primera winkel bij u in de buurt.

Welke kaart heeft een kind nodig?

Tot 3 jaar mogen de kids gratis mee naar binnen. Voor 3 t/m 11 jarigen zijn er speciale kinderkaarten beschikbaar.
Tot 16 jaar mogen kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein betreden.

Parkeerkaart
Bezoek je de RTL GP Pre-proloog met de auto? Wees dan slim en schaf de parkeerkaart in de voorverkoop aan.

Disclaimer:
Tijdens de RTL GP Pre-proloog worden audiovisuele opnamen gemaakt. Door het bezoek aan het evenement stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan RTL Nederland B.V. RTL Nederland B.V. is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat RTL Nederland B.V. het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, internet of anderszins te exploiteren. Het betreden van het Eurocircuit geschied op eigen risico. RTL Nederland, B.V., Tempus Communicatie BV en Exploitatie Stichting Eurocircuit aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook. Indien de tickets via Paylogic besteld worden is het niet mogelijk om een factuur te ontvangen.